Grote werken in gemengde techniek

‘Weltinnenraum’ is de titel van mijn komende tentoonstelling in Pulchri Studio, Lange Voorhout 15 in Den Haag. Deze tentoonstelling opent in september. 

De titel ‘Weltinnenraum’ is ontleend aan een gedicht uit de nalatenschap van Rainer Maria Rilke ‘Durch alle Wesen reicht der eine Raum: Weltinnenraum. Met dit schitterende woord wil Rilke ons wijzen op de onzichtbare samenhang van alle gebeurtenissen in het universum.

‘Weltinnenraum’ staat ook voor de allesdoordringende energie die zich manifesteert in al wat bestaat. Die Energie openbaart zich op de zeldzame momenten iemand in staat is de sluiers van de werkelijkheid af te rukken. 

‘Weltinnenraum’ is het vormloze dat vormen doet oplossen en vervolgens weer tot bestaan brengt. Het is het Niets dat Al is tegelijkertijd. Zinderende Energie. Levenskracht én Overvloed.

Weltinnenraum’ is onze eigen wereld maar dan in een volstrekt andere dimensionaliteit dan we gewend zijn. Deze grotere werken zijn opgebouwd uit vele lagen om de gelaagdheid daarvan gestalte te geven. 

De meeste werken zijn vierkant: 100 x 100 cm en 120 x 120 cm. De lange werken zijn 80 x 180 cm. 

Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken
Grote werken

Lux Aeterna

Grote werken

Terra Nova

Grote werken

Terra Mare

Grote werken

Genesis

Grote werken

Purgatorio

Grote werken

Terra Nova

Grote werken

Terra Nova

Grote werken

Genesis

Grote werken

Terra Nova

Grote werken

Terra Mare

Grote werken

Chaos

Grote werken

Terra Mare

Grote werken

Rubedo

Grote werken

Logos

Grote werken

Genesis

Grote werken

Logos

Grote werken

Terra Mare

Grote werken

Logos